VŠTJ Stavební fakulta Praha - oddíl orientačního běhu OBSONKK

První krušnohorská bezkupónová skiprivatizace panáků

Pravidla lahváčového skorelaufu bylo nutno přizpůsobit tak, aby se akce dala absolvovat na lyžích. Závod se pojede ve dne - kromě ohledů na bezpečnost účastníků se musíme též přizpůsobit jízdním řádům Českých drah a otevíračkám občerstvovacích zařízení.

Skiprivatizace panáků proběhne ve třech vlnách. Do první, "sprinterské", bude zařazeno několik kalíšků v blízkém okolí stadiónu, které budou odtajněny v  čase 00. Postupně zveřejním i další kontrolní stanoviště druhé, "vytrvalostní" vlny, umístění druhé mapy a polohu třetí (na startu třetí vlny). Ta začne poblíž chaty Vitiška, kde bude i cíl. Detaily průběhu závodu najdete v rozpise.

Kontroly budou označeny papírovou iofkou, přilepenou isolepou ke špejli, která bude zapíchnutá ve sněhu. V její bezprostřední blízkosti zapíchnu odpovídající počet kalíšků s alkoholem. Víčka budou vykukovat ven, dokud je někdo nezašlape nebo neodnese. Označím je kódem kontroly, ze kterého poznáte "úrodnost" stanoviště i druh nabízené lihoviny. Např. označení: SR-41 znamená dvojpanákovku slivovice-rum (číslo je jen organizační kód). Počáteční písmeno nápoje v tubě bude zvýrazněno červěně, tzn., že pokud to nezvorám, tak u SR-41 červené R neznamená slivovici.
Většina kontrol bude dvojpanákových a bude se na nich smět vysosat pouze jedna tuba (kromě pár výjimek, na které budete včas upozorněni). Víčka od úspěšně vypitých panáků pečlivě uschovejte a odevzdejte v cíli. Za  každé vám započítám bod a kdo jich nasbírá nejvíce, vyhrává. V případě remízy rozhodne sprinterký rozstřel.

Závodníci jsou povinni dodržovat Pravidla OBSONKK. Je zakázáno při konzumaci opouštět kontrolní stanoviště a zejména se nesmí odnášet vypité či dokonce nevypité tuby, aby se vaši soupeři mohli dopočítat, zda už je vše vypito či nikoli. Vypité tuby proto zapíchněte zpět co nejblíže špejle, by neodjely někam do pryč.
Dodržujte též pravidla fair play platná pro LOB, zvláště povinnost mít lyže a hůlky vždy u sebe. Výjimka platí pouze pro návštěvy restauračních zařízení během závodu. Každý, kdo přistihne někoho podvádět pěšmo, může jeho lyže i hůlky zahodit kamkoli se mu zlíbí.