VŠTJ Stavební fakulta Praha - oddíl orientačního běhu OBSONKK

Repríza krušnohorské bezkupónové skiprivatizace panáků

ROZPIS

Termín: Sobota 21.1. 2006
Pořadatel: FS Praha
Charakter závodu:Denní lyžařský panákový orientační běh s hromadným startem a farstami, řídící se pravidly asociace OBSONKK, pro potřeby tohoto závodu poněkud modifikovanými:
úpravy pravidel pro LOBSONKK.
Centrum: Moldava a Nové Město v Krušných horách, lyžařský stadión a lyžařské tratě.
Mapa: LOB mapa Klínovčík z roku 2001, měřítko 1:15000, ekvidistance 5 m, autor Milan Bílý. Stopy jemně revidovány v prosinci 2005.
Přihlášky a informace: Co možná nejrychleji, nejpozději ve středu 18.1. 2006 mailem na adresu: tojnar@chemopetrol.cz,
nebo SMS na mobil: +420 723 358 405.
Mějte na paměti, že pouze prvních 15 přihlášených má zajištěný nocleh!!!
Startovné: Výše startovného jako obvykle záleží na počtu účastníků, bývá tak 50-80 Kč.
Ubytování: Od pátku do neděle v bytě u Tojnarů, Bezručova 1707 Litvínov:
mapa 1188
Náš dvanáctipatrový baráček je v mapě vyznačen červenou šipkou.
Ubytovací kapacita našeho bytu je odhadem 15 lidí. K dispozici 4 spacáky pro dospělé a tři dětské. Rezervace mailem (viz výše).
Prezentace: V pátek večer doma nebo v restauraci, v sobotu ve vlaku nebo na nádraží na Moldavě po příjezdu vlaku od Litvínova (kolem 10:39)
Start: Předpokládaný čas 00 = 11:00. Může být posunut kvůli zpoždění vlaku nebo stavitele. Start hromadný ve vzdálenosti cca 500 m od nádraží.
Průběh závodu: Závod proběhne formou farstovaného závodu s hromadným startem. Aby se účastníci dostali do cíle, musí projet sítí uzlových kontrol, které je tam dovedou. Na každé z nich (i na startu) se budou rozhodnout, kterou farstu (větev) si vyberou, nebo zda se třeba z taktických důvodů nevydají rovnou na následující uzel. Před startem všichni dostanou k dispozici schema celé trati, včetně charakterizace jednotlivých farst (délka, převýšení, kvalita stop a počet panáků na nich). Panáky budou rozmístěny po dvou kusech nejen na všech kontrolách každé farsty, ale též na vybraných uzlovkách (kde co je či není, se pozná ze závodního schematu). Na každé kontrole smí závodník vypít pouze jednoho panáka (Lex Bajgarová)!!! Není ovšem zakázáno objet a vypít kontroly druhé farsty, jenomže na startu i na uzlovkách budete mít vždy pouze uzlovku a první kontrolu, na které se dozvíte, kudy za dalším panákem.
Kontroly budou označeny papírovou iofkou, přilepenou isolepou ke špejli, která bude zapíchnutá ve sněhu. V její bezprostřední blízkosti zapíchnu kalíšky s alkoholem. Víčka budou vykukovat ven, dokud je někdo nezašlape nebo neodnese. Označím je kódem kontroly, ze kterého poznáte druh nabízené lihoviny. Např. označení: SR-41 znamená dvojpanákovku slivovice-rum (číslo je jen organizační kód). Počáteční písmeno nápoje v tubě bude zvýrazněno červěně, tzn., že pokud to nezvorám, tak červené R u SR-41 neznamená slivovici.
Pokud to bude technicky možné, rád bych se pokusil zorganizovat nahlašování záměrů jednotlivých aktérů, např. zaškrtnutím políčka fixem nebo oznámení pořadateli: "Jedu na SR-41". Usnadnilo by to sbírání kontrol a organizaci dovypíjení dosud neobjevených tub, které proběhne po inventuře na poslední uzlovce. Detaily ještě upřesním v pokynech.
Víčka od úspěšně vypitých panáků pečlivě uschovejte a odevzdejte v cíli. Za  každé vám započítám bod a kdo jich nasbírá nejvíce, vyhrává. V případě remízy rozhodne sprinterký rozstřel.
Závodníci jsou povinni dodržovat Pravidla OBSONKK. Je zakázáno při konzumaci opouštět kontrolní stanoviště a zejména se nesmí odnášet vypité či dokonce nevypité tuby, aby se vaši soupeři mohli dopočítat, zda už je vše vypito či nikoli. Vypité tuby proto zapíchněte zpět co nejblíže špejle, by neodjely někam do pryč.
Dodržujte též pravidla fair play platná pro LOB, zvláště povinnost mít lyže a hůlky vždy u sebe. Výjimka platí pouze pro návštěvy restauračních zařízení během závodu. Každý, kdo přistihne někoho podvádět pěšmo, může jeho lyže i hůlky zahodit kamkoli se mu zlíbí.
Poznámka: V případě nedostatku sněhu může být akce zrušena. Sledujte stránku závodu.

Rozpis schválil Jan Tojnar, vlastním pařátem