Základní informace o Peru


Vstupní a výstupní podmínky spojené s návštěvou Peru

Pokud jste občanem ČR, a délka vašeho pobytu nepřesáhne 90 dnů, nemusíte žádat o vstupní víza. Potřebujete pouze cestovní pas s platností alespoň 6 měsíců. Na hraničním přechodu nebo na palubě letadla obdržíte Tarjeta de Embarque/Desembarque, vstupní lístek, jehož dvě části je nutno vyplnit. Úředník pasové kontroly obě části orazítkuje a druhou část vám vrátí. Při výjezdu ze země jí musíte odevzdat, jinak vám hrozí pokuta a průtahy. Při odletu z Peru je nutné zaplatit letištní poplatek za použití letiště, který v případě mezinárodních letů činí 30.25 USD a u letů vnitrostátních 6.05 USD. Poplatek lze uhradit v místní měně nebo v USD. Povinná směna valut neexistuje stejně tak jako povinnost prokazovat vlastnictví nezbytných finančních prostředků na dobu pobytu, Peru nevyžaduje ani povinné očkování.

Bezpečnostní rizika v Peru

Po příletu se budeme muset vyrovnat s časovým posunem -7 hodin (mimo obddobí platnosti středoevropského letního času by to bylo -6 hodin).
Americká vláda považuje Peru za stát s kritickým stavem bezpečnostní situace (viz Peru 2013 Crime and Safety Report). Podle Světové zdravotnické organizace WHO se v roce 2012 Peru s indexem 10.8 dokonaných vražd na 100 tisíc obyvatel zařadila na 70. místo na světě, což je spíše horší průměr (viz Badger Lake Observer). Přesto lze návštěvu této země přežít bez jakýchkoli komplikací, jenom je třeba dodržovat základní bezpečnostní zásady.

Náš zájezd časově kryje s fotbalovým šampionátem v Brazílii. Jelikož Peruánci tento sport strašně prožívají, vyhledal jsem si též něco o peruánské kopané.

Placení v Peru

Oficiální měnou Peru je nový sol (Nuevo sol, PEN), ale na některých místech funguje jako paralelní oběživo také americký dolar. Článek Finance Peru obsahuje informace o úskalích, na která můžete narazit při výběru z bankomatu, návod jak nenaletět podvodníkům při výměně valut, a vysvětlení, proč není v Peru výhodné platit bankokartou.

Seismická aktivita v Peru

Peru se nachází ve vysoce aktivní tektonické oblasti, proto jsem vypracoval také základní Přehled seismické aktivity, doplněný návodem jak přežít zemětřesení a tsunami (autor Jan Zedník z Geofyzikálního ústavu).

Peruánská příroda
Peruánská gastronomie
Přečtěte si:
Historie a legendy Peru