S Jirkou Chotem na Dlouhé Louce (3. 4. 2009)
Sněhu bylo sice dost, ale jak kde: