Tojnaří webové doupě

Tojnárkovo stinné stránky

O masožravém kombajnu

Žil, byl jeden strašně chytrý konstruktér a vynálezce. Jednoho dne pozoroval kombajny sklízející na poli pšenici. Hrozně se mu líbilo, jak dokážou obilí posekat, oddělit zrno od plev a zanechat za sebou pouze holou slámu. Rozhodnul se vynalézt něco podobného i pro chovatele dobytka. Vymyslel tedy automatický masokombajn, který by sám bez obsluhy zajel do ohrady se zvířaty a zpracovával vepře, krávy, ovce nebo koně, přičemž by z něj podle předem zadaného programu vypadávaly vepřové kotlety, kýty, plec či bůček a játra, popřípadě přední či zadní hovězí, dršťky atp.

Během několika týdnů navrhl a sestrojil prototyp, který hodlal vyzkoušet na stádu býků, určených na porážku. Naprogramoval jej a vypustil do výběhu. Stroj postupně zachycoval dobytče za dobytčetem, na valník vedle jedoucího traktoru dopadaly žádané kusy masa, a na zemi zůstávaly odstranitelné kosti, rohy a kopyta. Po zpracování posledního zvířete měl kombajn automaticky lov ukončit a přejít do klidového stavu. Jenže vynálezce zapomněl do paměti uložit instrukci k ukončení činnosti. Mašina proto bezcílně bloudila prázdnou ohradou a její masná čidla vytrvale pátrala po dalším živočichovi. Traktorista s nákladem odjel, takže jediný, do koho by se mohla ještě pustit, byl vynálezce stojící za ohradou. Už ho také detektory zaregistrovaly a kombajn se pohnul směrem k němu.
Teprve když stroj prorazil dřevěný plot, došlo zkoprnělému vědátorovi, že se chystá pozřít svého vlastního otce. Na poslední chvíli se pokusil spasit útěkem, jeho dítko však bylo rychlejší. Vzdálenost mezi nimi se každým okamžikem zkracovala. Konstruktér bojoval o život, stroj o smrt. Tak mu velel neúprosný program. Železná chapadla již cvakala pouhý metr za vynálezcovými zády. V tom okamžiku klopýtnul o kámen a spadl na zem.
Bitva byla dobojována. Strašlivé čelisti popadly zmítající se tělo. Zoufalý výkřik hrůzy nikdo zaslechnout nemohl, řev motoru jej přehlušil. Vytřeštěné oči bezmocně civěly na přibližující se nože připravené je vyříznout podle zadaných instrukcí. Porcovací pily už začaly nařezávat kalhoty i koženou bundu. A v tom stroji došla nafta.