Tojnaří webové doupě

Tojnárkovo stinné stránky

Pondělí 29. března – Soutěska Los Derriscaderos

Do původního plánu (nákup a výběh na Montaña Roja), jsme operativně zařadili ještě výlet za našimi přáteli v La Higuera.

Můj rozlet byl hned na začátku ranního výklusu přibržděn nesprávným výběrem postupu, jak se dostat přes rušnou dálnici. Přeběh horem po nadjezdu vyžadoval překonání několika svodidel, sešup dolů prudkým lávovým svahem a přeběh přes plošinu, zarostlou pichlavým rostlinstvem. Dva dlouhé trny, zapíchlé do nohy, mi daly důrazně najevo, že jsem měl využít dlouhý, neosvětlený podchod, jehož vchod jsem ale objevil až o den později. Abych stihnul nákup v supermarketu Mercadona San Isidro, musel jsem trasu zkrátit na 6 km. Mt. Roja počká, ale pro jistotu jsem si jí vyfotil. U sopky, stejně jako u děvčete, si člověk nikdy nemůže být ničím stoprocentně jistý :-).

Vyndáno z palce
Vyndáno z palce
Montaña Roja
Montaña Roja
Hřeben Pico de Teide
Hřeben Pico de Teide

Ihned po vyložení nákupu jsme museli spěchat na autobusák, abychom stihli bus 111, který nás svezl na nejbližší zastávku (Poligono Granadilla), výchozímu bodu treku zajímavou soutěskou Los Derriscaderos.

Ještě před startem túry jsme se dostali do rozepře. Fotili jsme objekt, který vypadal jako ropná plošina. Já protestoval, že na Kanárech se ropa netěží.

Ropná plošina
Ropná plošina

Nejspíše to ovšem původně i ropná plošina byla, nyní je však součástí terminálu pro zpracování zkapalněného zemního plynu pro elektrárnu Granadilla. Na webu jsem vygooglil, že ropná společnost Repsol skutečně těžbu ropy na Kanárech zvažovala. Zkoušeli vrtat 50 kilometrů východně od ostrovů Lanzarote a Fuerteventura, ale neobjevili nic, kromě zvýšené tektonické aktivity.

Soutěska Los Derriscaderos mne překvapila svou barevností a rozmanitostí erozních skalních útvarů i vegetace.

Soutěska Los Derriscaderos
Soutěska Los Derriscaderos
Vlhké koryto
Vlhké koryto
Skály na SV okraji
Skály na SV okraji

Bohužel jsme neměli čas vystoupat do vrcholových partií na okraji kaňonu, kde se nachází několik skalních oken, skrz které je vidět Pico de Teide. I tak jsme cestou potkali zajímavé útvary, vytvořené přirozenou erozí i lidskou aktivitou:

Skalní žába
Skalní žába
Jeskyňka
Jeskyňka
Zerodovaná láva
Zerodovaná láva
Vybagrovaná skála
Vybagrovaná skála

Ani botanik by se zde nenudil:

Kytí
Kytí
Opuncie
Opuncie
Keřík
Keřík
Mák
Mák
Sukulent
Sukulent
Kaktus a kytí
Kaktus a kytí
Adéla
Adéla
Zvadlá Adéla
Zvadlá Adéla

Šipka na kameni nám zvěstovala, že jdeme do pekel, ale vršek soutěsky moc pekelně nevypadal.

Do pekla!
Do pekla!
Vršek soutěsky
Vršek soutěsky

Po vystoupání nad hranu kaňonu jsme poprvé narazili na zajímavý technický fenomén Kanárských ostrovů, sběrné vodovody či akvadukty. Jediným přírodním zdrojem čisté vody jsou zde srážky, sněhové či dešťové. Proto domorodci budují sítě vodáren, jímacích nádrží a přepravních potrubí či kanálů. Některé z nich už se rozpadají, ale ty funkční hrají podstatnou roli v zásobování ostrova vodou.

Vodovod
Vodovod
Vodovody
Vodovody
Vodovody
Vodovody
Starý vodovod
Starý vodovod
Funkční akvadukt
Funkční akvadukt
Akvadukt
Akvadukt

Téměř každý dům, usedlost či firma má na svém pozemku minimálně jednu zásobní nádrž, obce udržují vlastní velkoobjemové zásobníky.

Jímací nádrž
Jímací nádrž
Zásobník na vodu
Zásobník na vodu

Na vodní infrastrukturu narazíte úplně všude, a někdy jsou to opravdu impozantní stavby. Dříve se voda, na rozdíl od ropy, na Tenerife i těžila, viz článek Mines of Tenerife. Dnes se pitná voda získává také odsolováním, popř. se dováží ze Španělska.

Haciendy většinou chrání psi, zákazy vstupu či závory.

Pes který štěká, nekouše
Pes který štěká, nekouše
Závora
Závora

U většiny obydlí najdete do skály vytesané jeskyně, v některých z nich se dříve bydlelo.

Průchod do dvora
Průchod do dvora
Jeskyňky
Jeskyňky

Po třech hodinách plahočení do kopce jsme dorazili do La Higuera, na návštěvu Petry a Pavla.

Mají pěkný barák, samozřejmě vybavený několika jeskyněmi a typickou tenerifskou zahradou plnou kaktusů :-).

Jeskyně
Jeskyně
Zahrada
Zahrada
Kaktusy
Kaktusy
Strelície královská
Strelície královská

Tímto jim ještě jednou děkuji za jejich pohostinnost a občerstvení před zpátečním sestupem. Během něj jsme potkali další psy, ale i kozy, krmené paprikami a museli jsme přelézt jeden větší akvadukt.

Psi na střeše
Psi na střeše
Kozy na paprice :-)
Kozy na paprice :-)
Akvadukt pod námi
Akvadukt pod námi
Akvadukt pod námi
Akvadukt pod námi

Domů jsme došli kolem 19:00.

Před večeří v Restaurante La Casa jsme se pokusili zakoupit plynovou bombu, abychom během treku na Pico de Teide mohli vařit. El cartucho de gas se ve Španělsku prodávají v železářství (Ferreteria), bohužel se potvrdily informace z webu, že na ostrovech nekoupíte náplň VAR (se závitem). Takže studená strava.